2007 eTopps Kobe Bryant #18 /999
2007 eTopps Kobe Bryant #18 /999 US70.00
ID: 32 Product
pennysleeve (0)